V letošním roce nás čeká již 13 – tý ročník, který s sebou přináší řadu změn a překvapení. Začněme nejvýznamnější novinkou, kterou je „opět“ a již celkem po páté v historii, změna místa konání festivalu. Rozdíl od minulých „přesunů“ je ten, že tentokrát se nebudeme pohybovat v okolí Moravské Třebové, ale novým místem se stane město Vyškov. Důvodů, proč dochází k této změně, je několik, ale tím nejzásadnějším se stalo deštivé počasí, které nás postihlo při loňském konání v areálu Pod Hřebčem, který se tak stal „nejblátivějším ročníkem“ za celou jeho historii. Na vysvětlenou – areál Pod Hřebčem je zemědělskou půdou a s ohledem na její nezbytnou regeneraci jsme pro tento ročník nedostali potřebná povolení (nebylo nám umožněno zajistit parkování vozidel účastníků, samotná plocha musela být zemědělsky upravena, takže v termínu festivalu nebude dostatečně připravená – zatravněná a tím zajištěn potřebný komfort pro Vás)

Po pečlivém průzkumu a zvážení vhodných lokalit (v Moravské Třebové a okolí jsme bohužel vhodný areál nenašli) jsme vybrali nové místo VYŠKOV – LETIŠTĚ MARCHANICE a to především s ohledem na polohu areálu vůči dopravní obslužnosti a veřejné dopravě. V rámci areálu bude zajištěno bezpečné a téměř kapacitně neomezené parkování, dostupnost z hlavního nádraží (vlakového i autobusového) je cca 20 min. Pevně věříme, že se Vám bude nové místo líbit a jsme připraveni pro to udělat maximum. Další novinkou je změna v počtu dní samotného průběhu. Letošní ročník bude čtyřdenní (čtvrtek, pátek, sobota a neděle) a to ve dnech 30. 7. – 2. 8. 2015. Třetí změnou je návrat k jednomu hlavnímu podiu s cílem, aby nikomu „neutekl“ žádný z účinkujících, kteří letos ne festivalu vystoupí. Věříme, že Vás tyto změny potěší a užijete si i tento „mejdan“ jak se patří. Na viděnou ve Vyškově na Páře.

                              z webu: www.podparou.cz