Bylo nebylo

Napsal Caine
Úryvek z historie Znouzecnost

„Rock and roll je jen tehdy pořádnou muzikou ve všech svejch odrůdách, když za ní stojí rebel.“

Na počátku byla vzpoura. V Plzni jako kdekoliv jinde.

   Rok 1978.
Divoký zaržání Chris Spedingovo kytary přeťalo kanál La Manche i pevný komunistický hráze. Kterási zeď uprostřed nás rupla napříč a krev v chladnoucích mladejch tělech se dala do pohybu. Generační problém? Doufám, že víc. Touha po svobodě praskla živelností a to co vytejká, není jenom hnis. Rodí se křídla. To přeci musíte taky znát. Očima našich patnácti, šestnácti let : Uchlastaný mrtvoly na čajích, máničky nad věcí, mastňáci nenávidící bláznivý nápady, pupkáči odmítající jakoukoli jinou variantu než tu jejich – oj, ti všichni se nám za černobílejma brejlema naivního rebelantství vyjevili ještě víc pokřivený a neupřímný, sobecký a šosácký. Vlastně jsme nemuseli ani tak moc hluboko pro škleb, ironii, výsměch, recesi, ale hlavně pro společnou živelnou radost. První éra punku v Plzni byla na světě. ( A tvrdost? Tvrdost i surovost – na tu je ještě čas! ).

„Rock je nejdokonalejší formou komunikace od dob křesťanství“. – Patti Smit