Ostrava ( Metan-city, Dark-city, King-city apod.)

Asi jako každý další běžný server má nejen své podmínky či pravidla a jistý návod či tzv. brožurku na vyznání se (pro některé poněkud v kategorii: IT zaostalé, do níž někdy spadáme i my sami, tedy pro lamy, jak se odborně říká mezi teenagery) a orientaci na webu PRYnCYPall.cz, tak i my jsme se rozhodli věnovat jeden příspěvek, právě tomuto ožehavému tématu a také tomu, jak vlastně fungujeme. K čemuž vlastně využíváme i tohoto časového prostoru, kdy během letních prázdnin těch akcí není až tak tolik, protože vesměs se ty zájmy směrují na festivaly a nějaké ty mega akce, více či méně za kopcem.

Ale někdy v půlce jara jsme se s Chicem bavili, že by bylo vlastně zhodnotit či zrekapitulovat naše stránky, které vlastně fungují již někdy od roku 2008, ale právě v únoru letošního roku, jak je předepsáno samotným autorem stránek, tedy Chicem, jsme se do toho obuli o něco, poněkud pořádněji.

Začátky obvykle bývají těžké, ale ono vše záleží na nějakých kontaktech a ochotě známých stejně tak, jako to krachuje na těch opacích. O ničem jiném to zde není. Takže:

O čem to je a jak to funguje?

Ostrava – před komorní scénou Aréna

Kalendář , to je taková věc, na kterou když kliknete, tak se vám ukáži příspěvky předešlé a můžete si tam listovat jako doma ve svém kalendáři a tak samo fungují i přiložené štítky, které ovšem plní spíše částečnou funkci z důvodu časového posunu a také vývoje i nás samotných.

Music player­, či hraca kysňa, jak jí nazývá Chico obsahuje živé nahrávky ostravských kapel z různých koncertů, kde byly pořízené. Víceméně se jedná o kapely, které se během těch let rozpadly, změnily jméno či ukončily jakkoli svou hudební činnost a ač je již nikdy neuslyšíte, tak přesto patřily neodmyslitelně po jistou dobu k ostravskému hudebnímu dění. Časem pokud se podaří, tak se přidají i nahrávky nové, po dohodách s kapelami ( nekomerčními).

Stránky jako takové:

Jsou spíše informační médium o hudebním rockovém dění, nejen klubovém a ostravském, ale i z blízkého okolí. Prostě podle toho jak to přijde, kam se dostaneme my a co se dostane k nám a také i někdy to, co chceme sami či bychom si přáli. Intenzita příspěvků je směrována alespoň k jednomu denně, pokud se podaří v době letních prázdnin ze zcela pochopitelných důvodů omezena o dvě třetiny, ale i tak flexibilní.

Pokud možno, tak se snažíme i vzhledem k naším hudebním známostem a nejen hudebním, ale i spíše kolem hudebních informovat a mít v merku veškeré blízké kapely z Ostravska a přilehlých okresů a sledovat i jejich další vývoj a působení.

Nejsme žádný měsíčník, jenž vychází jednou za měsíc a kde vše je již dotáhnuto do závěrečných věcí tak, aby to ladilo všemu možnému, ale pracujeme na základě momentálních informací a dostupností naších vlastních materiálů ať se to týká fotografií či videí, ale někdy, asi jako každé médium se necháváme inspirovat, řekněme na základě ryze nezávislé spolupráce i s jinými servery obdobného druhu a někdy jen pro estetiku doplníme i o nějaké starší nahrávky uvedené na youtube.com

Obvykle se snažíme popsat různé ostravské akce do 24 až 48 hodin, ale případné věci aktualizujeme a také záleží na rozsahu různých akcí.

Ostrava – Poruba a pohled na Ostravu ze střechy paneláku na pátem obvodě

Úspěšnost

Ačkoli si na tom nestavíme, tak je zřejmé, že jistě každého zajímá, zda je odebírán, čten a kolik lidí má o naší práci či činění zájem.

V průměru to vychází na nějakých 50-75 lidí denně, ale někdy se nám podaří i špek, v podobě nějakého zajímavého rozhovoru, že nás navštíví i přes 100-300 čtenářů.

Jsme rádi, že při namátkové sondáži odkud někteří čtenáři přicházejí se kromě České republiky, která má převážnou většinu sem tam trochu ve větší míře objeví i čtenáři ze okolního Polska a Slovenska, ale také jsme již zaznamenali Irsko, Velkou Británii, Německo, Švýcarsko, Francii, Itálii, Norsko, Švédsko, Finsko, USA, Kanadu a dokonce i Vietnam, Austrálii, Brazílii a jistě mnoho dalších zemí, což nás těší, že působíme i na mezinárodní scéně ať již nás čtou třeba češi žijící v cizině anebo si to někdo přeloží pomoci překládače.

Každopádně lze zhodnotit za necelého půl roku působení a návštěvnost kolem 12.500 lidí jako pozitivní a úspěšnou.

Kapacita kapel

Vzhledem k tomu, že různých kapel neustále přibývá, je bohužel naše omezená kapacita zaplněná a tak nelze přidávat jenom tak.

Propagace

Pohled na zbytek Poruby…

Ta vesměs přichází sama od sebe. Prostě se jen zmiňujeme o událostech a věcech kolem dění a kapel a snažíme se bez jakéhokoliv zkreslení vystižně popsat autenticky událost.

V podstatě se snažíme pracovat v dobrém duchu a tak si myslíme, že propagace vzniká automaticky a že my děláme reklamu kapelam či obeznámíme svět o tom, že zase někdo anebo něco je a že to jde i naopak a také i jiné věci jako kluby či další osoby a osobnosti spojené ať již s hudbou jako takovou přímo či kolem ní.

Někdy nás někdo osloví i pomoci e-mailu, že něco chce. Poskytne materiály a někdy zase my něco podobného naopak a tak nějak se prozatím snažíme fungovat.

Tak to tak z našeho mini OPEN DOOR či OPEN WINDOW

Hezké léto,

Za PRYnCYPall.cz

Mathi, Chico, Josef a Pepíno + další přispívatelé, jimž také patří dík za jejich obětavost, ochotu a přispění.