Výstava navrhovaných úprav veřejného prostoru v rámci Městských zásahů Ostrava 2013, které navrhli přímo obyvatelé města, kteří zatoužili po větších nebo menších změnách v místech, kterými běžně chodí. Těšit se můžete na výstavu všech zaslaných návrhů, autorskou prezentaci autorů některých návrhů nebo koncert Martina Dytka. Ti, kteří nestihli termín, nebo se na výstavě inspirují budou mít možnost i v průběhu výstavy zaznamenávat své návrhy pomocí mapy a připravených formulářů.Základním principem projektu je oslovení aktivních obyvatel města a tvůrčích profesí (architekti, designéři, umělci, streetartisti, městští inženýři atd.) skrze veřejnou výzvu, kteří – bez nároku na honorář – navrhnou řešení městských prostor, které považují za problematické. Jedná se o naprosto nezávislou akci, návrhy si nemůže nikdo objednat, jde o čistě individuální výběr občanů města.

Tvůrci odevzdají své návrhy ve formátu tiskových pdf, které budou použity pro tisk plakátů o velikosti A1, ze kterých bude sestavena a instalována dvouměsíční výstava v galerii Multižánrového centra současného umění Cooltour na Černé louce v centru města a následně rovněž ve vestibulu Nové radnice. Jednotlivé návrhy budou obsahovat jak doprovodný text, tak vizualizace s půdorysy, pohledy, schématy či situacemi, které jsou čitelné nejen pro profesionály, a výstava tak bude srozumitelná široké veřejnosti.

V průběhu výstavy se bude konat doprovodný program – přednášky na téma veřejný prostor a autorské prezentace jednotlivých návrhů. Výsledné návrhy budou rovněž zpracovány do malého katalogu výstavy s popisnými texty rovněž v anglickém jazyce.

Myšlenka projektu v Evropě (Belgie atd.) a Americe je již delší dobu. Myšlenka „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007, kdy Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko-profesní iniciativy. Oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si vybrali a navrhli architektonické řešení problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy.
Projekt se setkal s nebývalým ohlasem nejen ze strany architektů, ale i širší veřejnosti, a koncept Městských zásahů se stal univerzálním a využívaným i v dalších městech – již se konaly zásahy pražské, brněnské, košické, v Jablonci nad Nisou, Kladně, Košicích, nyní probíhají v Nitře atd.

Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200 Moravská Ostrava, Czech Republic
Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200 Moravská Ostrava, Czech Republic